Nieuws
1085788
Nieuws

Werkloosheid loopt verder op

De werkloosheid is afgelopen maand opnieuw toegenomen.  675.000 Nederlander zitten nu zonder baan,16.000 meer dan de maand ervoor. Daarmee is de werkloosheid opgelopen tot 8,5 procent. Dat blijkt uit cijfers die het CPB donderdag publiceerde.

Vergeleken met zes maanden eerder waren er ruim 100.000 meer werklozen. De afgelopen 3 maanden kwamen er gemiddeld 11.000 werklozen per maand bij. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in juni met 4000 is toegenomen tot 382.000.

Vooral onder 45-plussers nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden flink toe: maandelijks met gemiddeld 7000. Deze stijging hangt volgens het CBS samen met de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. ,,Dit vertaalt zich in meer werkenden, maar vooral ook meer werklozen in deze leeftijdsgroep.''

Bij jongeren en 25- tot 45-jarigen kwamen er gemiddeld 2000 werklozen per maand bij.