Nieuws/Binnenland
1085804
Binnenland

’Door hoog eigen risico durven we niet meer naar een arts te gaan’

Uitslag Stelling: Eerst zien dan geloven

„Als de zorgsector doet wat hij moet doen en geen oneigenlijk gebruik maakt van verzekeringsgelden, is verder bezuinigen niet nodig.” Zo denkt u over deze sector waarin fraude, oneigenlijke declaraties en verspilling inmiddels vaste kost lijken te zijn geworden. Of u hoge verwachtingen hebt van het nieuwe zorgakkoord dat minister Schippers deze week heeft gesloten? Eerst zien dan geloven, zo is de voorzichtige mening van de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

In het akkoord is afgesproken dat de eerder aangekondigde verkleining van het basispakket niet doorgaat. Dat is mogelijk omdat de oplossing van de stijgende zorgkosten wordt gezocht in het tegengaan van verspilling en onnodige zorg. Zowel minister Schippers (Volksgezondheid), als zorgverzekeraars en de patientenorganisatie zijn tevreden. De vraag is natuurlijk of patiënten zelf ook zo blij zijn. Bijna een derde van de respondenten zegt dat de patiënt met het akkoord goed af is en 48% vindt van niet.

„Het is goedbedoeld van minister Schippers”, zegt één van u. „Maar ook van deze plannen zal niets terechtkomen. De sector is zelf zwaar ziek.” Maar liefst 69 procent van de deelnemers deelt deze mening en denkt dan ook niet dat het gaat lukken om de kwaliteit van de zorg de komende jaren te verbeteren. Sommigen verwachten zelfs dat door de bezuinigingen de kwaliteit achteruit zal gaan.

Van huisartsen zal in de toekomst verlangd worden dat ze meer patiënten zelf zullen behandelen. Veertig procent van de respondenten vindt het terecht dat huisartsen meer moeten doen voor hun patiënten. „Ze sturen de patiënten veel te makkelijk door.” Bijna de helft van u is echter van mening dat de medisch specialisten de echte deskundigen zijn en dat de patiënt daar dus het beste op zijn plek is. U denkt bovendien dat de huisarts er helemaal geen tijd voor heeft. „Ze hebben het nu al veel te druk.” Iemand anders voegt daaraan toe: „De huisartspraktijk is nu al bijna altijd onbereikbaar en als er dan een afspraak gemaakt kan worden, is dat voor volgende week.”

Boos

Boos bent u over het feit dat zorgverzekeraars niet van plan zijn om de premie te verlagen. Er wordt totaal niet aan de portemonnee van de burger gedacht, zegt 88 procent van de deelnemers. „Premie omlaag? Nee, daar beginnen de zorgverzekeringen niet aan. Het is wachten met welke smoes ze komen om de premie juist weer te verhogen”, briest één van u. Slechts 10 procent van u vindt het verstandig dat de premie niet omlaag gaat, omdat in de toekomst de zorg duurder wordt en het verstandig is daar nu al rekening mee te houden.

Het zorgakkoord is voor een groot deel gebaseerd op de adviezen van de verschillende belangenorganisaties. Schippers had hierom gevraagd omdat er een storm van protest was over het eventueel snijden in het basispakket. Zestig procent van u vindt dat de bewindsvrouw als politica hiermee het goede voorbeeld heeft gegeven. Luisteren naar deskundigen is de juiste weg voor politici.

Kei

Eén van u maakt van de gelegenheid gebruik om een persoonlijk oordeel over deze minister te geven: „Ik vind Schippers een mooie vrouw met frisse goede ideeën.” Een ander voegt daar nog aan toe: „Schippers is de eerste VVD-minister die iets voor de modale burger doet.” „Schippers is een kei van een minister. Geef haar support en het komt goed.” Een volgende deelnemer heeft echter zo zijn bedenkingen. „Deze bewindsvrouw is en blijft een politica en zoals we weten worden afspraken door politici veranderd waar je bij staat.”