Nieuws/Binnenland
1087033
Binnenland

Jaartelling

Wanneer is men begonnen met de christelijke jaartelling?

Rond het jaar 525 bood een monnik en tijdrekenaar, Dionysius Exiguus, een jaartelling aan vertegenwoordigers van paus Johannes I aan. Hij gebruikte het vermeende geboortejaar van Jezus als uitgangspunt. Pas twee eeuwen later ging men die daadwerkelijk gebruiken om historische gebeurtenissen te dateren en vanaf de elfde eeuw gebruikte de kerk van Rome de christelijke jaartelling definitief. Door de expansie van Europa werd deze de wereldwijd meest toegepaste.

Filosoof Floris van den Berg pleitte er recent voor om de jaartelling te beginnen bij een gebeurtenis als de totstandkoming van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens in 1948. Dan zouden we nu in 65 leven.