Nieuws/Binnenland
1087197
Binnenland

Aftrek zorgkosten

Het is slim om te kijken of u een grote medische ingreep nog dit jaar kunt laten plaatsvinden. Vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet wordt een groot aantal aftrekposten en speciale compensatieregelingen in de zorg op 1 januari 2014 namelijk geschrapt.

In de nieuwe regelingen gaat veel zorg over van het rijk naar de gemeenten, die meer ’maatwerk’ moeten leveren. Maar de gemeenten bereiden dat nog voor en het budget is ongeveer gehalveerd. Zo verdwijnt de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten. Daaronder vallen genees- en heelkundige behandelingen, voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen, maar ook speciale diëten en vervoerskosten. Ook verdwijnen de tegemoetkoming voor kosten door een chronische ziekte of handicap, de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten, de compensatie eigen risico zorgverzekering en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Vooral mensen met veel en langslepende kwalen die nu nog in aanmerking komen voor diverse tegemoetkomingen en compensaties, dreigen die volgend jaar te verliezen. Dat geldt ook voor personen met hoge ziektekosten die de fiscale drempel voor aftrek van deze kosten nu overschrijden, maar die straks niet meer mogen opvoeren.

Voor deze mensen is onzeker of zij straks in aanmerking komen voor een ’maatwerk’-regeling van hun gemeente. Daarom zal het voor hen veelal lonen om medische kosten nog dit jaar te maken. Ik raad u aan dit met uw belastingadviseur te bespreken.