Nieuws/Binnenland
1087216
Binnenland

’EEN KLEINE GROEP WORDT VOORGETROKKEN’

Uitslag Stelling: Ergernis over laadpalen

„Wanneer er betere tijden komen is het verlenen van subsidies geen probleem. In de huidige crisis moeten onnodige subsidies, zoals die op elektrische en hybride auto’s, worden stopgezet. Daar waar een land moet bezuinigen moeten geen cadeautjes gegeven worden aan mensen die zich dergelijke dure auto’s klaarblijkelijk kunnen veroorloven.”

Een overgrote meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is een warm voorstander van het afschaffen van de subsidie op elektrische auto’s. „Wie elektrisch wil rijden moet dat gewoon zelf betalen. Er wordt te vaak voor onnodige zaken de hand opgehouden.” Iemand anders voegt daaraan toe: „Elektrisch rijden is een eigen keuze, net als kinderen nemen.” „Onmiddellijk stopzetten”, roept een van u. „Een kleine groep wordt voorgetrokken op kosten van derden. Dat noem je economische discriminatie.”

Blij

Een derde van de respondenten zegt blij te zijn dat er in Nederland steeds vaker elektrisch wordt gereden. Achtentachtig procent vindt het echter niet terecht dat hiervoor belastinggeld wordt aangewend. „Deze subsidie gaat natuurlijk weer naar de mensen die zelf geld genoeg hebben en Jan met de pet heeft het nakijken.”

De kleine minderheid van tien procent die vindt dat de subsidies moeten blijven, heeft een uitgesproken mening. „Innovatie mag best worden gestimuleerd”, zegt een van hen. Een ander zegt dat iedereen voordeel heeft van elektrisch rijden: „Het is de oplossing voor heel veel problemen, zoals fijnstof, geluidsoverlast en uitlaatgassen.” Ook vinden deze stemmers dat de regering niet zo maar een regeling mag stopzetten. „Je mag van de overheid verwachten dat ze niet ieder jaar de regels verandert.”

Een van de tegenstemmers doet een voorstel: „De subsidie moet niet worden stopgezet maar wel genuanceerder worden toegekend. Het gaat erom dat de dure elektrische wagens beschikbaar komen voor een breed publiek.”

Onderscheid

Verschillende deelnemers maken overigens een onderscheid tussen elektrische auto’s en hybride auto’s, die ook op benzine kunnen rijden. Voor de eerste categorie zou de subsidie moeten blijven bestaan maar voor de hybride auto moeten worden afgeschaft. „Automobilisten met een hybride auto rijden bijna allemaal op benzine. Daar mag ons belastinggeld niet aan worden besteed.” Vijfentachtig procent beschouwt het rijden op benzine terwijl wel subsidie is gegeven voor deze zogeheten schone auto, als fraude.

Van u rijden nog maar weinigen op stroom. Verder is slechts 8 procent van u van plan in de toekomst een dergelijke auto te kopen. Een van u moet sowieso niets van elektrische auto’s hebben: „Ik vind die auto’s ronduit gevaarlijk. Je hoort ze niet aankomen. En de laadpalen zijn ook een ergernis. Die nemen veel te veel parkeerruimte in beslag. En op de parkeerplaats voor de woning waar een laadpaal is geplaatst, mag niemand anders staan.”

Eén respondent doet een voorstel voor een andere manier van financieren: „De overheid kan beter producenten van elektrische auto’s subsidiëren, zodat deze wagens tegen een lager tarief kunnen worden verkocht.”

Iemand anders maakt wel een heel originele vergelijking. „Beter was het een sleepkabel in te bouwen in elektrische auto’s, zodat ze met een normale wagen mee kunnen liften. Dat doen ze nu ook, maar dan financieel.”