Nieuws/Binnenland
1087455
Binnenland

Dekker wil meer vrijheid bij stichten school

Wie een school wil oprichten waar extra aandacht is voor bijvoorbeeld speciale talenten of ICT, moet dat volgens staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kunnen doen. Wel moeten er dan voldoende leerlingen zijn en moet de kwaliteit in orde zijn. Dat zegt hij zaterdag in NRC Handelsblad.

Nu kan alleen een nieuwe school worden opgezet als die aansluit bij een religie of andere levensovertuiging, zoals bij de Vrije Scholen. Dekker wil af van die verzuilde insteek. „Scholen moeten een betere afspiegeling gaan vormen van de maatschappij”, zegt hij.

Sinds 1917 hebben ouders het recht zelf een school op te zetten die past bij hun levensovertuiging. Daarvoor krijgen ze dan ook financiering. Volgens Dekker is dat systeem een groot goed, maar is er wel een opfrisbeurt nodig.

De Grondwet hoeft volgens Dekker niet aangepast te worden - de regels liggen vast in artikel 23 - maar moet de uitleg wel naar de huidige tijd vertaald worden.

Dekker wil ook af van het automatisme dat de nu erkende stromingen automatisch hun plekje claimen, waardoor geen ruimte meer over is voor een school waar ouders behoefte aan hebben. „Ouders in zo'n wijk moeten de kans krijgen een school op te zetten die het beste past bij hun wensen, of die nu met religie te maken hebben, of meer onderwijsinhoudelijk van aard zijn.”

Verder krijgen ouders meer inspraak op reeds bestaande scholen. Volgens Dekker moet het mogelijk zijn dat een school van stroming verandert. Het blijft uiteindelijk het bestuur dat besluit of een school van kleur verschiet, maar ouders kunnen hun zaak wel bij een geschillencommissie voor gaan leggen.

Volgens Dekker zal het nog jaren duren voordat het onderwijssysteem in Nederland echt verandert. „Maar als dit er uiteindelijk toe leidt dat het onderwijsaanbod beter aansluit op de wensen van de maatschappij, dan is dat geen slechte zaak”, vindt hij.

Ook wil Dekker een einde maken aan het thuishouden van religieuze leerlingen, omdat er geen school van de juiste stroming in de buurt is. Hij wil dat die kinderen toch naar school gaan, omdat er geen zicht is op het onderwijs dat ze thuis krijgen. Het gaat om enkele honderden kinderen, maar de afgelopen jaren is die groep wel gegroeid.