1087555
Nieuws

Klijnsma: pensioenpremies wel omlaag

De pensioenpremies zullen door de nieuwe pensioenregels, die in 2015 ingaan, wel omlaaggaan. Dat verwacht staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, zei ze vrijdag na de ministerraad.

Zij is minder somber dan de pensioenfondsen. Die voorspelden deze week dat de nieuwe regels juist tot een premiestijging leiden. Die zou groter zijn dan de premieverlaging die het kabinet voorziet als gevolg van de verlaging van de pensioenopbouw, die ook in 2015 van kracht wordt.

 

Premieverlaging van 6 miljard euro

Klijnsma zegt te vertrouwen op becijfering van De Nederlandsche Bank, die een positief saldo laat zien van de pensioenmaatregelen van het kabinet. In totaal verwacht DNB een premieverlaging van 6 miljard. De schatkist zou daardoor op termijn op 3 miljard extra kunnen rekenen.

Het kabinet werd het vrijdag definitief eens over de nieuwe pensioenregels. Die gaan nu naar de pensioenwereld voor consultatie. Voor de kerst ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer, zei Klijnsma.

 

Minder afhankelijk van koersen

De nieuwe regels moeten de pensioenfondsen minder afhankelijk maken van de dagkoersen op de beurs, zei premier Mark Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. Pensioenfondsen kwamen de afgelopen tijd in problemen door de financiële crisis en doordat de levensverwachting stijgt. Veel fondsen moesten daardoor hun uitkeringen verlagen.

Volgens de nieuwe regels kunnen fondsen straks kiezen voor een systeem waarin ze meer risico's lopen bij hun beleggingen. Ze moeten hun uitkeringen dan ook eerder aanpassen. De pensioenfondsen kunnen ook het bestaande systeem handhaven.

 

Premie op actuele rente baseren

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, is niet overtuigd van de uitspraken van de staatssecretaris. „Het kabinet stelt voor om de premie niet langer te baseren op een 10-jaars gemiddelde, maar op een actuele rente. Op de korte termijn kunnen de premies daardoor fors stijgen”, zegt ABP in een reactie.

Ook de Stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van werkgevers en werknemers, vindt dat er nog verbeteringen nodig zijn. De sociale partners maken zich onder meer zorgen over mogelijk pensioenkortingen in 2014 door nieuwe tegenvallers in de dekkingsgraden. Dit pakket aan maatregelen geeft onvoldoende ruimte om een nieuwe financiële schok gelijkmatiger op te kunnen vangen, vreest de stichting.