Nieuws

60.000 mensen klaagden over verhoging huur

Ongeveer 60.000 Nederlanders hebben in mei en juni geklaagd tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, die op 1 juli is ingegaan..

Dit jaar wordt de huurprijs voor het eerst gebaseerd op het inkomen. Vorig jaar, toen dat nog niet gebeurde, kwamen er „slechts enkele duizenden“ bezwaren.

De nieuwe huurpremie is gebaseerd op de belastingaangifte over 2011. Veel klagers zeggen dat ze er sindsdien op achteruit zijn gegaan. Ze raakten hun baan kwijt of verdienen minder. Als het inkomen nu inderdaad lager is dan in 2011, kunnen mensen met succes bezwaar maken tegen de huurverhoging, zei het ministerie van Wonen in maart.

Andere klagers hebben principiële bezwaren tegen het feit dat de huur afhankelijk wordt van het inkomen.

Wie tot 33.614 euro verdient, gaat maximaal 4 procent extra huur betalen voor een sociale huurwoning. Voor de inkomens tussen 33.614 euro en 43.000 stijgt de huur met 4,5 procent en voor de inkomens daarboven 6,5 procent. De corporaties kunnen de inkomensgegevens van hun huurders opvragen bij de Belastingdienst.

Dat het aantal bezwaren hoger is dan vorig jaar, ligt voor de hand, aldus de woordvoerder van woonminister Stef Blok. Er zijn meer gronden om bezwaar te maken. Zo is de groep chronisch zieken en gehandicapten die met succes bezwaar kan maken, onlangs nog uitgebreid met blinden.

Ook werd al gerekend op bezwaren omdat bijvoorbeeld het huishoudinkomen intussen is veranderd.

Als verhuurders de voorgestelde huurverhoging ondanks het bezwaar van de huurder willen doorzetten, moet er een uitspraak van de huurcommissie komen.