Nieuws/Binnenland
1088455
Binnenland

Tegenvaller dreigt door nieuwe pensioenregels

Voor het kabinet dreigt een miljardentegenvaller als gevolg van de nieuwe pensioenregels die in 2015 moeten ingaan. Het kabinet rekent erop dat de pensioenpremies straks fors dalen door een verlaging van de pensioenopbouw. Voor de schatkist betekent dit een extraatje van bijna 3 miljard euro. Maar de pensioenfondsen verwachten dat de nieuwe, strengere pensioenregels de premies juist opdrijven. De meevaller voor de schatkist slaat dan om in een tegenvaller van mogelijk zo'n 4 miljard.

Dat zeggen ingewijden in politiek Den Haag. Het kabinet zou vrijdag een besluit nemen over de nieuwe pensioenregels, maar wellicht wordt dat uitgesteld tot na de zomer, zodat er tijd is voor nieuwe berekeningen. Het pensioenbesluit werd vorige week ook al een keer uitgesteld.

Enkele weken terug ging de Tweede Kamer akkoord met een verlaging van de pensioenopbouw. Vanaf 2015 mag jaarlijks nog maar 1,75 procent van het inkomen fiscaal aftrekbaar worden gespaard voor het pensioen. Dat is nu nog jaarlijks 2,25 procent.

Het kabinet verwacht dat de pensioenfondsen na de verlaging van de pensioenopbouw hun premies met vele miljarden zullen verminderen. Dat leidt tot minder fiscale aftrek, waardoor er op termijn 2,9 miljard extra aan belasting binnenkomt.

Of de premies ook echt dalen, is echter onzeker. De pensioenfondsen, die het financieel moeilijk hebben, houden het geld liever op zak. En vakbonden en werkgevers, die de pensioenfondsen besturen, weigeren garanties af te geven voor een premieverlaging.

Voor de oppositie was het uitblijven van deze garanties reden tegen de verlaging van de pensioenopbouw te stemmen. Het wetsvoorstel dreigt daardoor te sneuvelen in de Senaat, waar het kabinet geen meerderheid heeft.

Het wetsvoorstel voor een lagere pensioenopbouw lijkt bovendien te botsen met de nieuwe regels voor pensioenfondsen, die eveneens in 2015 van kracht moeten worden. Deze regels moeten ervoor zorgen dat pensioenfondsen niet opnieuw in de problemen komen bij economische tegenwind, zoals afgelopen jaren is gebeurd. Pensioenfondsen denken dat deze aangescherpte regels de pensioenpremies juist zullen opdrijven, zo blijkt uit een stuk dat woensdag via de NOS uitlekte. Hogere pensioenpremies betekenen minder belastingopbrengsten en dus een financiële tegenvaller voor het kabinet.