Nieuws/Binnenland
1088460
Binnenland

Geen bijstand EU-burger zonder verblijfsrecht

EU-burgers kunnen vanaf 1 januari 2015 geen bijstandsuitkering meer krijgen als er twijfels bestaan over hun verblijfsrecht in Nederland. Gemeenten zijn dan bij bijstandsaanvragen verplicht eerst de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in te schakelen. Nu toetst de IND nog achteraf.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat, mede namens staatssecretaris Fred Teeven van Justitie, woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Als voorbereiding op de nieuwe wettelijke regeling beginnen de gemeente Rotterdam en de IND op 1 oktober van dit jaar een proefproject van 6 maanden. Eerder liep zo'n project al in Vaals.

Asscher overlegt met de Europese Commissie over hoe de nieuwe regeling vorm te geven zonder inbreuk te maken op het vrije verkeer van personen in de EU.

Eerder toonde met name de VVD in de Tweede Kamer zich ongerust over 'uitkeringstoerisme' van Oost-Europese EU-burgers in Nederland.