Nieuws/Binnenland
1089418878
Binnenland

Boeren betogen volgende week in Den Haag tegen stikstofbeleid

DEN HAAG - Boeren gaan volgende week woensdag opnieuw in Den Haag demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) verwacht dat net als bij de eerdere betogingen duizenden tractoren naar het Malieveld zullen rijden.

FDF is tegen de plannen waarmee het kabinet de stikstofuitstoot door de landbouw wil verminderen. Minister Carola Schouten (Landbouw) maakte vorige week onder meer bekend dat 172 miljoen euro beschikbaar is voor innovatie en verduurzaming van stallen. Ruim het dubbele, 350 miljoen euro, wordt uitgetrokken om boerenbedrijven in de buurt van beschermd natuurgebied uit te kopen.

„Zonde van het geld”, vindt voorzitter Mark van den Oever. „Dat kan beter worden besteed, om te beginnen aan het uitkopen van nertsenfokkers die moeten stoppen. Of aan ouderenzorg.”

Het verbod op nertsenfokkerij waar hij op doelt, gaat in 2024 in. Het parlement keurde de wet die een einde maakt aan de bontproductie in 2013 goed. Fokkers kunnen maximaal 120.000 euro subsidie krijgen als ze hun stallen slopen of ombouwen voor andere dieren.

Van den Oever vindt dat Nederland überhaupt geen stikstofprobleem heeft. Het kabinet, wetenschappers en natuurorganisaties zien dat anders. Zo signaleerde het Wereld Natuur Fonds (WNF) vorige week nog dat het zeer slecht gaat met de biodiversiteit op boerenland en hei. De organisatie wees intensivering van de landbouw en te veel stikstof aan als boosdoeners.

Een deel van de stikstofuitstoot komt van de industrie en het verkeer. Veehouderijen stoten ammoniak uit, een verbinding van stikstof en waterstof die in mest zit. Van den Oever stelt dat ammoniak maar tot enkele honderden meters van een boerderij neerkomt. Daarom zou boeren uitkopen geen zin hebben.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft een ander beeld. Dicht bij de bron slaat de meeste ammoniak neer, maar volgens het instituut legt zo’n 95 procent verdund door de lucht een grotere afstand af. „Een deel van de ammoniak kan tot enkele honderden kilometers ver komen”, aldus het instituut.

Dat hoge stikstofconcentraties slecht zijn voor bepaalde planten, staat buiten kijf. „Planten die goed gedijen op stikstofrijke gronden, zoals gras en brandnetels, krijgen de overhand”, legt de Wageningen Universiteit uit op haar website.