Nieuws/Binnenland
1089726
Binnenland

Enkelband bij voorbereiding op samenleving

De enkelband komt in de plaats van de zogeheten detentiefasering. Dat zijn programma's en verloven waarmee gevangenen nu nog worden voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten tijdens de ministerraad.

Na goed gedrag kan een gedetineerde het laatste gedeelte van zijn of haar straf met een enkelband thuis uitzitten. Voorwaarde is wel dat minimaal de helft van de straf erop zit. Iemand met een enkelband mag zijn of haar woning niet verlaten en geen alcohol of drugs gebruiken. Als het misgaat of iemand zich niet aan de regels houdt, wordt diegene opnieuw opgesloten, laat het ministerie van Veiligheid en Justitie weten.

„Een goede voorbereiding van gedetineerden op hun terugkeer in de samenleving vraagt allereerst de inzet van de gedetineerde zelf”, aldus het kabinet. Met de enkelband wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de gedetineerde zelf, „diens gedrag en motivatie”. Per dag mag hij of zij maximaal twee uur lang uit huis, op zoek naar werk of een opleiding, om te solliciteren of voor een artsenbezoek.