Nieuws/Binnenland
1089872
Binnenland

Hoe gaat u om met vastend personeel?

De ramadan is in volle gang, een vastenmaand waarin moslims tussen zonsop- en ondergang niets eten of drinken. Hun functioneren kan hierdoor worden beïnvloed, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan vocht en slaap. Daarom is het van belang dat u als werkgever weet wat rechten en plichten zijn ten opzichte van vastend personeel.

Vasten kan erg zwaar zijn, vooral in de zomer wanneer de dagen langer en soms warm zijn. Niet drinken kan leiden tot uitdroging en vermindering van concentratie. Omdat moslims alleen na zonsondergang mogen eten, kan dit kan dit ten koste gaan van de nachtrust. MKB Servicedesk zet een paar tips voor u op een rij.

Rooster

Officieel hoef je als werkgever geen rekening te houden met de ramadan. Maar voor alle partijen is het gunstig om dit wel te doen. De werknemer wordt loyaler aan het bedrijf en is sneller bereid u ook tegemoet te komen. Pas daarom in overleg met vastend personeel de werkroosters aan.

Pauze

Sommigen willen misschien niet tussen lunchende collega´s pauze houden, of helemaal niet pauzeren en eerder naar huis. Maar let op: de Arbowet verbiedt een doorlopende werkdag. De regel is dertig minuten pauze op 5,5 uur werk, volgens de Arbeidstijdenwet. Vroeger beginnen en eerder naar huis gaan behoort wel tot de mogelijkheden, mits u dat als werkgever goed vindt.

Suikerfeest

De afsluiting van de Ramadan wordt gevierd met het Suikerfeest (19 tot en met 22 augustus). Houd daar rekening mee bij het maken van een rooster. In sommige cao's is de mogelijkheid opgenomen om een christelijke feestdag in te leveren voor een andere religieuze feestdag.