Nieuws/Binnenland
1091297
Binnenland

Wat te doen als ik geen definitieve aanslag ontvang van de Belastingdienst?

Ik heb in 2007 de gebruikelijke belastingaangifte gedaan. Vervolgens heb ik een voorlopige aanslag ontvangen en betaald, maar tot nu toe heeft de Belastingdienst mij geen definitieve aanslag gestuurd. Wat is mijn positie?

In principe moet de Belastingdienst de definitieve aanslag uiterlijk drie jaar na afloop van het belastingjaar opleggen. Dat kan worden verlengd met eventueel aan u verleend uitstel.

Als de belastinginspecteur vergeet een definitieve aanslag op te leggen, moet de voorlopige aanslag worden vernietigd en dient u het geld dat u op de voorlopige aanslag heeft betaald, terug te ontvangen. Daar is jurisprudentie over. De Hoge Raad heeft overigens ook bepaald dat ingehouden loonheffing en ingehouden dividendbelasting dan niet door de fiscus hoeven te worden teruggegeven.