1091348
Nieuws

Hogere pensioenpremies maar minder pensioen

Hoewel werknemers en hun werkgevers de afgelopen jaren flink meer pensioenpremie zijn gaan betalen, bouwen mensen minder pensioen op.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de vijftig grootste pensioenfondsen door het Financieele Dagblad.Door dekkingsproblemen bij de pensioenfondsen stegen de premies sinds 2008 met 16 procent. Tegelijk heeft een derde van de pensioenfondsbesturen sinds 2008 het jaarlijkse opbouwpercentage verlaagd. Mensen bij die fondsen zagen hun opbouw dalen van 2,09 procent in 2008 naar 1,87 procent in 2013.

De afgelopen weken is in Den Haag stevig gediscussieerd over de verhouding tussen pensioenopbouw en de hoogte van de premie. Het kabinet wil het percentage dat mensen voor pensioenopbouw belastingvrij opzij kunnen zetten beperken.