Nieuws/Binnenland

Wat is een woonlastenverzekering en waar moet u op letten?

Tienduizenden mensen kampen met betalingsachterstanden op hun hypotheeklasten. Mensen kunnen hun woonlasten onder meer lastig betalen doordat ze werkloos of arbeidsongeschikt raken. De problemen verlichten kan bijvoorbeeld door een woonlastenverzekering af te sluiten bij uw hypotheek. Waar moet u op letten?

Bijna 82.000 huishoudens betalen hun hypotheeklasten al meer dan 4 maanden niet op tijd, bleek in april uit cijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit aantal is een kwart meer dan vorig jaar. Volgens het BKR is er geen sprake van onwil bij de wanbetalers en doen ze hun uiterste best.

Redenen dat mensen hun hypotheeklasten niet op tijd kunnen betalen, zijn bijvoorbeeld baanverlies, scheiding of arbeidsongeschiktheid. Veel consumenten, meer dan 80 procent van de mensen die tegenwoordig een hypotheek afsluit, kiezen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit is een garantieregeling van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Restschulden bij gedwongen verkoop door een van de eerder genoemde oorzaken worden gegarandeerd door het waarborgfonds. Lees meer hierover in het artikel NHG heeft weinig nadelen maar is geen luilekkerland.

 

Woonlastenverzekering

Hypotheekgarantie helpt u pas uit de problemen als u uw huis gedwongen moet verkopen. Het liefst wil u ondanks betaalproblemen natuurlijk blijven wonen in uw huis. Soms zijn er oplossingen te bedenken samen met de bank. Een andere optie is de woonlastenverzekering, vooral bedoeld om te zorgen dat u ook hypotheeklasten kunt dragen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Een woonlastenverzekering is eigenlijk een beperkte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij deze verzekering krijgt u inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid uitgekeerd, bij de woonlastenverzekering alleen het bedrag dat u nodig hebt om woonlasten te voldoen. Omdat er minder hoeft worden uitgekeerd is de premie van een woonlastenverzekering dus ook lager. Een woonlastenverzekering is overigens te verwarren met een woonverzekering. De laatste is een combinatie van opstal- en inboedelverzekering.

 

Let op de voorwaarden

Veel mensen sluiten een woonlastenverzekering af bij hun hypotheek, maar er zijn ook polissen voor huurders. Per verzekering verschilt het wanneer ze uitkeren. Let hier dus goed op. De ene polis kijkt uitsluitend of u uw beroep nog uitvoeren, de ander bekijkt of u nog werk kunt doen dat bij uw niveau en werkervaring past. Arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een percentage. De Vereniging Eigen Huis adviseert een polis te kiezen die in ieder geval bij 35 procent arbeidsongeschiktheid uitkeert.

Bij een woonlastenverzekering zit een soort eigen risico, maar dan uitgedrukt in tijd. Veel polissen keren bijvoorbeeld pas uit 1 jaar arbeidsongeschiktheid, omdat de meeste werknemers het eerste jaar nog 70 procent van hun salaris uitbetaald krijgen.

Kiezen consumenten naast een dekking voor arbeidsongeschiktheid voor aanvullende werkloosheidsdekking (buiten eigen schuld), dan krijgen ze vaak maximaal 1 á 2 jaar uitgekeerd door de verzekering. Omdat de WW ook niet veel langer doorloopt bent u op een gegeven moment dus toch op u zelf aangewezen voor de woonlasten.

 

Wel of niet verzekeren?

De laatste jaren werd vaak afgeraden een woonlastenverzekering af te sluiten. Belangrijke redenen hiervoor waren dat de voorwaarden van polissen voor 2007 veel mogelijkheden aan de verzekeraar lieten om toch niet uit te keren. Verder betaalden consumenten een hoge provisie voor deze woonlastenverzekering. Adviseurs strijkten gemiddeld al gauw 40 procent van betaalde premies op als provisie, daardoor bleef er weinig geld over voor dekking van risico's.

Inmiddels zijn voorwaarden verbeterd en is de provisie uit het product verdwenen door het provisieverbod van begin dit jaar.Bij het afsluiten dient u nog wel goed op de voorwaarden te letten. Keert de verzekeraar bijvoorbeeld ook uit bij arbeidsongeschiktheid door psychologische problemen of pijnlijke gewrichten? En heeft de verzekeraar het recht om voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen?

 

Zelfstandigen

Voor zzp'ers zijn er overigens aparte woonlastenverzekeringen die sneller uitkeren. Als zelfstandige krijgt u bij arbeidsongeschiktheid namelijk niet doorbetaald via een werkgever.

 

Premie: hoger voor ouderen

U hebt de premiehoogte bij een woonlastenverzekering grotendeels zelf in de hand, omdat u het uitkeringsbedrag en de looptijd zelf kunt kiezen. Zelfstandigen zijn iets duurder uit omdat hun uitkering eerder ingaat. Een voorbeeld van het premieverschi: een 34-jarige werknemer die 400 euro als uitkering wil bij arbeidsongeschiktheid en een looptijd van 30 jaar wenst, betaalt 26,02 euro per maand bij BNP Paribas Cardif. Een zelfstandige 28,77 euro. Over het algemeen lopen premies op als u ouder bent en als u een langere looptijd kiest.

Als u de woonlastenverzekering afsluit bij uw hypotheek, kunt u de premie overigens ook meefinancieren. De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar en over de uitkering wordt ook loonkorting ingehouden. Voor de werkloosheidsdekking is dit juist andersom.