Nieuws
1094561
Nieuws

Kinderbijslag groeit niet mee met inflatie

Het bedrag dat ouders aan kinderbijslag krijgen groeit op 1 juli niet mee met de prijsontwikkeling, als gevolg van een bezuiniging van het kabinet. Ook volgend jaar vindt er geen indexatie plaats. Zou de kinderbijslag wel geïndexeerd worden, dan zou het bedrag met gemiddeld 10 euro per kind per jaar stijgen.

Dat de kinderbijslag niet wordt aangepast aan de inflatie is een maatregel die is afgesproken in het regeerakkoord. Nu is ook de Eerste Kamer hiermee akkoord gegaan. In 2013 levert deze maatregel de overheid een besparing op van 10 miljoen euro en vanaf 2014 jaarlijks 40 milijoen euro.

Ouders krijgen dus nog steeds dezelfde bedragen per kwartaal. Voor een kind tot 5 jaar is dit ongeveer 192 euro, voor een kind van 6 tot 11 jaar 233 euro en voor kinderen vanaf 12 jaar 274 euro. Het kabinet verzacht de gevolgen van het uitblijven van indexering door verhoging van het kindgebonden budget voor gezinnen met een laag inkomen en twee of meer kinderen.