1095082
Binnenland

Wat zijn de financiële gevolgen als ik ga scheiden?

Mijn man en ik gaan scheiden. We hebben twee kinderen van tien en acht jaar oud, een koophuis met hypotheek en we werken allebei. Ik heb nog geen idee wat de financiële gevolgen zijn. Kunt u mij uitleggen waarmee we rekening moeten houden?

Over dit onderwerp zouden we een krant vol kunnen schrijven, maar ik zal proberen de hoofdlijnen uit te leggen. De financiële gevolgen zijn onder te verdelen in vier onderwerpen: de verdeling van vermogen, de verdeling van pensioenrechten, de kosten van de kinderen en de partneralimentatie.

Bij de verdeling van vermogen spelen de eventuele huwelijkse voorwaarden een rol. Daarin is bijvoorbeeld bepaald dat het huis, de hypotheek en de inboedel gemeenschappelijk vermogen zijn. Ook kan de herkomst van het vermogen een rol spelen. Heeft u bijvoorbeeld een erfenis of schenking gekregen, dan kan daarbij zijn bepaald dat het bij echtscheiding niet naar de ander mag gaan. Dit moet u dus goed op een rij zetten.

De wet bepaalt tevens dat u de pensioenrechten moet verdelen die u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. U werkt allebei en heeft dus mogelijk ook ieder een eigen pensioenregeling. Vaak wordt dan alleen het verschil verevend waarbij degene met de meeste pensioenrechten een deel van het pensioen afstaat aan de ander.

De kosten van de kinderen zullen ook moeten worden verdeeld. Blijven de kinderen bij u wonen, dan zal uw man een maandelijkse bijdrage voor hun kosten moeten betalen. Kiest u voor co-ouderschap, dan zal de verdeling van de kosten van de kinderen anders liggen omdat ieder al een deel van de kosten draagt.

De partneralimentatie wordt tot slot bepaald op basis van het verschil in inkomen tussen beiden na de echtscheiding. Uitgangspunt daarbij is dat u een gelijk besteedbaar inkomen heeft na aftrek van bepaalde basislasten. De partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar.

 

Hieronder staan 3 handige artikelen over scheiden en geld.