Nieuws

PvdA en VVD lijken pensioenplan te steunen

De regeringsfracties PvdA en VVD lijken een omstreden kabinetsplan te steunen waarmee de jaarlijkse pensioenopbouw in 2015 wordt verlaagd van 2,25 naar 1,85 procent van het inkomen. De PvdA is weliswaar heel kritisch, maar ze hecht er grote waarde aan dat het voorstel tot stand is gekomen in overleg met vakbonden en werkgevers.

PvdA-Kamerlid Roos Vermeij vroeg maandag bij de behandeling van het wetsontwerp wel de bevestiging van het kabinet dat het pensioenplan deel uitmaakt van het sociaal akkoord. „Dat telt voor mijn fractie heel zwaar.” Ook VVD-Kamerlid Helma Lodders vroeg meer duidelijkheid van het kabinet.

Bonden en werkgevers hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de pensioenafspraak, maar ze zijn allerminst tevreden over het resultaat. Ze steken dat bepaald niet onder stoelen of banken. De bonden deden maandag via een krantenadvertentie nog een oproep aan de Kamer het plan aan te passen.

In het regeerakkoord kondigen VVD en PvdA aan dat de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd zou worden naar 1,75 procent. Na verzet van de sociale partners legde het kabinet 250 miljoen euro op tafel om de maatregel te verzachten. Dat leidde na overleg met de 'polder' tot een ingewikkeld systeem waarmee jaarlijks toch een pensioenopbouw van 1,85 procent mogelijk is.

Kritiek

Op deze afspraak bestaat brede kritiek, onder meer van de Raad van State. De regeling is niet alleen duur, ze levert ook weinig op voor de pensioenopbouw. Geen van de oppositiefracties in de Kamer steunt het voorstel.

Voor PvdA en VVD is niet alleen belangrijk dat de sociale partners nog steeds achter de afspraak staan, maar ook dat de lagere pensioenopbouw leidt tot lagere pensioenpremies. Dat is goed voor de economie en ook voor de schatkist.

Of de pensioenpremies echt zullen dalen, is nog zeer de vraag. De pensioenfondsen hebben het geld nodig om hun financiën op orde te brengen. De sociale partners, die de pensioenfondsen besturen, weigeren tot dusver afspraken te maken over premieverlaging.