Nieuws/Buitenland
1096439
Buitenland

Broos akkoord over meerjarenbegroting EU

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement (EP), Ierland als voorzitter van de 27 EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben woensdag een principeakkoord bereikt over meer flexibiliteit in de meerjarenbegroting voor de periode van 2014 tot 2020. Dat is in Brussel vernomen.

Het gaat om uitgaven van zo'n 1 biljoen euro. De wens van het EP om met bedragen te kunnen schuiven tussen begrotingsposten en begrotingsjaren, is deels ingewilligd. De EP-onderhandelaars willen het principeakkoord eerst nog voorleggen aan de eigen achterban voordat zij er een definitieve goedkeuring aan geven. Ook moet de Europese Raad van ministers nog instemmen.

Het akkoord voorziet voorts in een versterking van het Solidariteitsfonds om beter te kunnen reageren op natuurrampen zoals overstromingen. Ook komt er een nieuw initiatief tegen jeugdwerkloosheid. Die vraagt volgens begrotingscommissaris Janusz Lewandowski om „onmiddellijke maatregelen”.