Nieuws
1096770
Nieuws

G8 maakt afspraken tegen belastingontduiking

De leiders van de G8 hebben tijdens hun bijeenkomst in Noord-Ierland een akkoord bereikt over het tegengaan van witwassen en belastingontduiking. De betrokken landen moeten beter gaan samenwerken op het gebied van uitwisseling van informatie. Belastingdiensten krijgen meer mogelijkheden gegevens met elkaar uit te wisselen.

De G8-leiders omarmden het plan dat al eerder was gepresenteerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Daarmee moet het voor personen en bedrijven moeilijker worden om geldstromen te verbergen. Ook het gebruik van 'lege' vennootschappen zou dan kunnen worden tegengegaan.

Critici wijzen er op dat er weinig concrete afspraken zijn gemaakt voor actie op korte termijn. Zo is er niets afgesproken over het opstellen van lijsten van ‘lege’ mantelbedrijven, die alleen dienen om minder belasting te betalen. In de afgelopen maanden zijn verscheidene grote bedrijven als Google en Apple in opspraak gekomen omdat zij via ingenieuze constructies in sommige landen weinig tot geen belasting betalen.