Nieuws/Binnenland
1098401
Binnenland

Pensioenfondsen bezitten 138% bbp

Het vermogen van de Nederlanse pensioenfondsen is in totaal 138% van het bruto binnenlands product. Daarmee heeft Nederland het hoogste percentage vermogen van pensioenfondsen ten opzichte van het bbp van alle OESO-landen. Naast ons land hebben van de onderzochte landen alleen IJsland en Zwitserland een verhouding die meer dan 100% bedraagt.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bekeek van 33 lidstaten de verhouding tussen het vermogen van pensioenfondsen en het bruto binnenlands product van het land, gemeten per eind 2011. De cijfers over 2012 zijn nog niet bekend. Volgens de organisatie moet deze verhouding bij een markt met "volwassen" pensioenfondsen minstens 20% zijn. Bij twintig OESO-landen, waaronder Spanje, Duitsland en België, is die verhouding lager.

Dat de verhouding in sommige landen lager dan 20% is, betekent niet per definitie dat het pensioenstelsel in het land niet deugt. Het kan ook (mede) het gevolg zijn van het pensioenstelsel. Onder andere België, Spanje en Frankrijk kennen bijvoorbeeld een omslagstelsel, waarbij werkenden premie betalen waarmee de gepensioneerden worden betaald. Duitsland heeft een relatief groot staatspensioen, waarbij de andere (aanvullende) peilers een kleinere rol spelen. Duitse pensioenfondsen hebben logischerwijs dus ook een kleiner percentage van het bbp als vermogen in vergelijking met Nederlandse fondsen.

Dekkingsgraad

Dat onze pensioenfondsen relatief veel vermogen hebben, zegt niet dat zij een gezonde dekkingsgraad hebben. Sterker nog, als de dekkingsgraad van de pensioenfondsen minimaal 125% zou bedragen, zou het percentage vermogen ten opzichte van bbp nog een stuk hoger moeten liggen. Op 31 december 2011 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen namelijk 98%.

Het vermogen van pensioenfondsen ten opzichte van het bbp

 

{"dataSourceUrl":"//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0Ag-su1Wj4b45dEVKbXIzbHZTQ0MwNFdhX1hwbDRFOVE&transpose=0&headers=1&range=A1%3AB35&gid=0&pub=1","options":{"titleTextStyle":{"fontSize":16},"vAxes":[{"useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null},{"useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null}],"title":"Chart title","booleanRole":"certainty","legend":"right","colors":["#DC3912","#EFE6DC","#109618"],"displayMode":"regions","hAxis":{"useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null},"animation":{"duration":500},"width":450,"height":320},"state":{},"view":{},"isDefaultVisualization":true,"chartType":"GeoChart","chartName":"Chart 1"}

Data: OESO, Kaart: OverGeld