Nieuws/Binnenland
1099870
Binnenland

Reacties op uitstellen leenstelsel

Kamerleden reageren op het nieuws dat het leenstelsel voor studenten met een jaar wordt uigesteld.

D66-Kamerlid Paul van Meenen: „De minister maakt een omtrekkende beweging door het leenstelsel in aparte fases in te voeren. Maar ik lees nergens waar het D66 echt om gaat: een forse extra investering in onderwijs en innovatie, naast de opbrengst van het leenstelsel. Deze keuze geeft meer tijd voor goede voorlichting aan studenten. Maar het echte probleem wordt zo omzeild. Door de bezuinigingen van meer dan 500 miljoen euro op onderwijs kan de minister geen steun van ons verwachten.”

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver: „Het is goed dat de minister kiest voor zorgvuldigheid en een jaar uitstel, maar hiermee komt ze niet tegemoet aan de wensen van GroenLinks. De kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet verbeterd. GroenLinks wil dat de ov-jaarkaart blijft, de aanvullende beurs omhoog gaat, collegegelden lager worden en er meer geld beschikbaar komt voor onderwijs. Steun voor haar plannen is geen stap dichterbij dan een half jaar geleden.”

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten: „Ongelooflijk dat (aankomende) studenten weer te maken krijgen met een jaar onzekerheid. Eerder vroeg de ChristenUnie al om duidelijkheid te bieden rondom de leenstelselplannen, omdat scholieren nu keuzes maken of al hebben gemaakt die van groot belang zijn voor hun toekomst. Wat ons betreft moet de duidelijkheid zijn: schrap de leenstelsel-plannen.

Hiernaast is de steeds voortdurende onduidelijkheid over de plannen in combinatie met het uitstel funest voor bijvoorbeeld de tussenjaren. Zij hebben de afgelopen maanden hun aanmeldingen drastisch zien teruglopen en zullen dat komend jaar wederom zien gebeuren. Hierdoor staat het voortbestaan van deze tussenjaren, die jongeren helpen gerichter te laten kiezen voor een studie, op het spel. Dat is onbestaanbaar. Ik wil dinsdag de minister in de Kamer om opheldering vragen.”

CDA-Kamerlid Michel Rog: „Het is goed dat de minister de invoering van het leenstelsel uitstelt. Wij hadden liever gezien dat ze er definitief vanaf zou zien. Het SCP-onderzoek laat zien dat het juist de meest kwetsbare studenten zijn die bang zijn zich in de schulden te storten. De minimale aanpassingen die de minister voorstelt zullen niet zorgen voor meer draagvlak voor dit schuldenstelsel.”

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis: „De PvdA staat voor een toegankelijk hoger onderwijs voor iedere student. Elke gemotiveerde jongere die wil studeren, moet kunnen studeren. Uit het SCP-rapport en eerdere onderzoeken blijkt dat jongeren blijven studeren en de waarde inzien van een goede opleiding. Waar jongeren toch twijfelen vanwege financiële bezwaren, blijft de PvdA zich sterk maken voor het behouden en versterken van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Het is van belang dat de invoering van het sociaal leenstelsel zorgvuldig gebeurt en aankomende studenten goede voorlichting krijgen. Daarom is het goed dat de invoering van een sociaal leenstelsel in de bachelorfase met een jaar wordt uitgesteld.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: „Uitstel van het leenstelsel voor de bachelorfase is goed nieuws, maar zeker niet goed genoeg. Wij willen het leenstelsel niet uitstellen, maar we willen het ook schrappen. Maar van uitstel komt afstel, dat hebben we ook gezien met de langstudeerdersboete.

Het is wel buitengewoon slordig tegenover instellingen, studenten en hun ouders, want veel studenten schreven zich nu nog snel in omdat ze dit jaar voor het laatst konden gaan studeren met een basisbeurs. Die zouden nu nog een jaar naar het buitenland kunnen.”