Nieuws/Binnenland

Mkb'ers verhit over vorstverlet

Door Van onze redactie

Terwijl Nederland zich vooral vrolijk maakt over de doorbrekende zon, is er opnieuw ophef over vorstverlet. De aanpassing van deze regeling, die zorgt voor doorbetaling van loon van werknemers die door te hevige kou niet kunnen werken, ligt onder vuur van mkb-bedrijven en vakbonden.

In een bijlage van het ministerie van Sociale Zaken bij het medio april gesloten sociaal akkoord staat dat de vorstverletregeling voortaan voor alle sectoren een wachttijd van drie weken telt. Dat betekent dat bedrijven bij extreme kou drie weken zelf het loon moeten doorbetalen. Pas daarna kunnen de werknemers een beroep doen op WW-geld.

Een coalitie van werkgevers in onder meer bouw, installatie, metaal en waterbouw en vakbonden loopt hiertegen te hoop.

Overleg

Titia Siertsema, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Uneto-VNI, zegt namens de coalitie dat de minister zo snel mogelijk alsnog overleg moet voeren met de branches over de regeling.

„Eerder is er steeds gesproken over maatwerk per sector of een wachttijd van twee weken, zoals afgesproken in een motie die door een meerderheid van de Tweede Kamer werd gesteund. Maar in de bijlage van het ministerie is ineens vastgelegd dat het allemaal op drie weken wordt gezet.”

Volgens Siertsema is de vorstverletregeling ook geen onderdeel van het sociaal akkoord. „Dat is mij verzekerd door werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland.”

Een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken bestrijdt die lezing. „De sociale partners staan achter de kabinetsreactie op het sociaal akkoord.”

Afspraak

Daarnaast zegt zij dat er, in lijn met de aangenomen motie, al overleg is gevoerd met het mkb en verschillende branches. „Dat heeft geleid tot de afspraak in het sociaal akkoord om het eigen risico op het niet kunnen werken als gevolg van winterse omstandigheden aan te passen van 4 tot 3 weken”, stelt zij.

Daarnaast wordt de vorstverletregeling nog onderdeel van een adviesaanvraag bij de Sociaal-Economische Raad, de denktank van sociale partners en kroonleden. Ook wordt de regeling momenteel nog verder uitgewerkt, zegt zij.

Last

Voor een gemiddeld installatiebedrijf kost drie weken doorbetalen zo’n €20.000, zegt Siertsema. Bovendien komt het 'zelden voor' dat er zulke lange periodes niet gewerkt kan worden vanwege strenge vorst, zegt zij.

„De regeling jaagt bedrijven dus op kosten. En daarbij: het is nog steeds onduidelijk waarom er één regeling moet komen. Werkgevers en werknemers hebben er geen last van. Andere arbeidsvoorwaarden zijn ook verschillend bij schilders, installateurs en bouwers. Het is onze eigen regeling, als we hem te ingewikkeld vinden, dan maken we zelf wel een nieuwe.”

Siertsema ziet daarom het liefst dat de huidige regelingen gewoon gehandhaafd kunnen blijven, in elk geval de komende winter. Zo is er in de cao voor de installatiebranche een afspraak waarbij werknemers meteen vanaf de eerste dag met onwerkbaar weer worden doorbetaald.

De financiering vindt plaats vanuit een eigen sectorfonds. De premieheffing komt volledig voor rekening van de werkgever.

Vereenvoudiging

De woordvoerster van Sociale Zaken laat weten dat het gelijktrekken van de regelingen onderdeel is van vereenvoudigingsmaatregelen rond het UWV. Die instantie voerde eerst twee verschillende regelingen uit.

Beide regelingen draaiden om het doorbetalen van werknemers vanuit de WW bij calamiteiten. Nu is besloten om de twee regelingen samen te voegen.