Nieuws
1101497
Nieuws

UWV: toename werklozen zwakt af in 2014

Het aantal werkzoekenden neemt dit jaar nog toe met 127.000 (22 procent). Maar in 2014 vlakt de toename af naar 43.000 (6 procent). Dat verwacht uitkeringsinstantie UWV, zo bleek uit de prognose voor de arbeidsmarkt die de instantie maandag bekendmaakte.

Het aantal banen neemt in 2013 af met 88.000, dat is nog iets sterker dan UWV aan het begin van dit jaar zei te verwachten. In 2014 trekt de economie mogelijk wel aan, maar blijft het aantal banen afnemen, dan met 23.000.

Toch is er vanaf 2014 sprake van voorzichtig economisch herstel en profiteren vooral de uitzendbranche en sectoren die op de export zijn gericht als eerste van deze ontwikkeling, verwacht de instantie.

 

Aan krimp in bouw komt een einde

Aan de krimp van de werkgelegenheid in de bouw, dit jaar met 3,5 procent, lijkt volgend jaar een einde te komen, denkt UWV. Dan zou de krimp nog maar 0,3 procent bedragen.

 

Meer banen in de zorg

In de zorgsector groeit het aantal banen dit jaar met 11.000, maar in 2014 neemt de groei af tot 2000. Dit is volgens UWV het gevolg van overheidsbezuinigingen, die vooral de ouderenzorg, thuiszorg, jeugdhulpverlening en de kinderopvang treffen.