Nieuws/Binnenland
1101830
Binnenland

VUmc faalde ernstig

De Inspectie voor deGezondheidszorg (IGZ) heeft in een onderzoek naar aanleiding vaneen klacht over een sterfgeval -Adrianus de Wit- in het VU medischcentrum geconstateerd dat de time-out, een verplichte checkvoorafgaand aan de operatie, niet is uitgevoerd.

Ook is menvergeten vooraf antibiotica te geven. Daarnaast werd te laatingegrepen bij een verkeerd gezette katheter wat de kans op defatale afloop in december 2010 vergrootte en wordt als zeer ernstigfeit gezien dat de familie moest helpen bij blaasspoelingen omdathet personeel daar geen zin in had.

De gehele dossiervorming bleekniet op orde en de familie kreeg in het ziekenhuis herhaaldelijkwisselende informatie van verschillende artsen. Pas een jaar nadatDe Wit was gestorven, meldde het VUmc dit bij de huisarts.

Lees meerover het onderzoek van de IGZ en de strijd van dochter Ellen de Witvoor haar gelijk.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop