Nieuws/Binnenland
1102334549
Binnenland

Nederland gaat vijf Syriëgangers terughalen

Ferdinand Grapperhaus, Minister van justitie en veiligheid spreekt over Nederlandse Syriegangers die uit detentiekampen in Syrië zijn ontsnapt

Ferdinand Grapperhaus, Minister van justitie en veiligheid spreekt over Nederlandse Syriegangers die uit detentiekampen in Syrië zijn ontsnapt

Den Haag - Nederland gaat vijf Syriëgangers en hun kinderen terughalen naar Nederland. Dat schrijft demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

Ferdinand Grapperhaus, Minister van justitie en veiligheid spreekt over Nederlandse Syriegangers die uit detentiekampen in Syrië zijn ontsnapt

Ferdinand Grapperhaus, Minister van justitie en veiligheid spreekt over Nederlandse Syriegangers die uit detentiekampen in Syrië zijn ontsnapt

Eerder werd na druk van de rechter al IS-bruid Ilham B. opgehaald, terwijl het standpunt van het kabinet aanvankelijk altijd was om uitreizigers niet actief op te halen. Bovendien werd onlangs nog sussend beweerd dat het geen precedentwerking zou hebben dat B. in juni naar Nederland werd gehaald, maar nu volgen dus toch vijf Syriëgangers en hun kinderen.

Het gaat om vijf uitreizigers over wie de rechtbank eerder bepaalde dat de overheid zich moet inspannen om hen terug te halen, zodat zij hun proces kunnen bijwonen. Gebeurt dat niet, dan worden de rechtszaken tegen hen mogelijk beëindigd.

Risico’s

Dat zorgt voor een spagaat. Door ze naar Nederland te halen bestaat het gevaar dat ze na een korte straf weer op straat belanden met alle risico’s van dien. Maar volgens sommige experts schuilt er ook gevaar in de mogelijkheid dat uitreizigers onder de radar zelf naar Nederland komen, zonder dat ze dan nog kunnen worden berecht.

De bewindsman zei eerder dat er ’per geval’ zou worden bekeken of ophalen mogelijk is. De veiligheidssituatie moet dat namelijk toelaten, net als de diplomatieke verhoudingen. Bovendien valt op dat het kabinet vooral in beweging komt als de rechter druk uitoefent. Opvallend is daarbij dat het oordeel van de rechter soms anders luidt. Zo oordeelde dat rechtbank Den Haag onlangs nog dat jihadbruid Chadia B. niet opgehaald hoeft te worden, omdat de overheid ’een grote beoordelingsruimte toekomt’.

Straf

Volgens Grapperhaus vindt het kabinet het belangrijk dat mensen die zich aansloten bij terreurbeweging Islamitische Staat hun straf niet ontlopen. „Terroristische daden en (internationale) misdrijven tasten mensenrechten, de democratie, de rechtsstaat en de internationale rechtsorde aan. Zij versterken zo de terroristische organisaties die daar actief zijn, steunen en verhevigen de strijd en brengen ernstige schade toe aan mensen en de democratische waarden.”

Daarnaast heeft de Kamer er eerder op aangedrongen bij het kabinet om alles op alles te zetten dat deze mensen hun straf niet ontlopen. „Gelet hierop zal het kabinet met de relevante (internationale) partijen verder spreken om te bezien wat de mogelijkheden zijn om de verdachten ter berechting naar Nederland over te brengen”, aldus Grapperhaus.