1105544
Binnenland

Waarom is een bromfietsverzekering zo duur?

Wie zijn bromfiets, snorfiets of scooter wil verzekeren, moet soms diep in de buidel tasten. Een 16-jarige Amsterdammer betaalt maandelijks bijvoorbeeld meer dan €100 als hij zijn nieuwe scooter (nieuwprijs ongeveer 3200 euro) All Risk wil verzekeren, inclusief diefstaldekking. Zo betaalt een Amsterdamse jongere het gehele aankoopbedrag van zijn scooter in tweeënhalf jaar nog eens aan verzekeringspremie. Een 35-jarige Fries betaalt daarentegen voor dezelfde verzekering slechts €45 euro per maand.

Een verschil van enkele honderden euro's per jaar, waarbij de vraag opdoemt of het nog wel lonend is voor de jonge Amsterdammer om een dergelijke verzekering af te sluiten, of dat hij beter uit is met een minder uitgebreide verzekering. Voor een verklaring voor het verschil in premie speelt een aantal factoren een rol. De leeftijd van de bestuurder, waar hij woont, hoeveel schadevrije jaren hij heeft en welke dekking hij wil. Vooral de leeftijd en woonplaats van de verzekerde zijn interessant nader te bekijken bij brom- en  snorfietsverzekeringen.

Leeftijd

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid  (SWOV) deed onderzoek naar de betrokkenheid bij brom- en snorfietsers bij verkeersongevallen. Uit het onderzoek bleek dat zij relatief vaak slachtoffer worden van een ongeval. Jongeren (16, 17 jaar oud) en ouderen (60 jaar en ouder) vormen een groot deel van de snor- en bromfietspopulatie. Juist deze ouderen en jongeren hebben een verhoogd risico op een ongeval: 38% van de brom- en snorfietsslachtoffers is tussen de 15 en 17 jaar oud, 8% van de slachtoffers is ouder dan 60 jaar. Jongeren overschatten volgens de stichting vaak hun rijvaardigheid en hebben nog weinig ervaring in het verkeer, terwijl het reactievermogen van ouderen is verminderd.

De statistici van het Verbond van Verzekeraars berekenden voor verschillende leeftijdsgroepen hoe groot hun kans op schade is. In de periode 2006-2009 had iemand van 16 jaar bijna 10% kans op schade, terwij dat bij een 25-jarige minder dan 2% is. De schadekans van een 50-jarige is minder dan 1%, berekenden de statistici. Het WA-schadebedrag bedraagt volgens het Verbond per ongeval om en nabij 2000 euro. Toch al snel de aanschafprijs van een leuke scooter.

Deze statistieken verklaren de relatief hoge premie voor dat jongeren. De kans dat zij een ongeval krijgen en schade lijden voor hen het grootst, waardoor verzekeraars vaker aan hen moeten uitkeren.

Diefstal

Uit de jaarstatistiek voertuigdiefstal 2012 van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), blijkt dat scooters relatief vaak gestolen worden. In 2012 werden bijvoorbeeld 11396 personenauto’s gestolen, 0,13% van het totaal totaal aantal personenauto’s in dat jaar (iets meer dan achtenhalf miljoen auto’s). In hetzelfde jaar werden 16183 brom- en snorfietsen gestolen, oftewel 1,5 procent van het totaal van iets meer dan een miljoen exemplaren. De kans dat je auto gestolen wordt is dus ruim tien keer zo klein.

De kans dat je scooter, brom- of snorfiets wordt gestolen is ook niet in alle gebieden even groot (zie kaartje). In regio’s waar veel diefstallen zijn, zal de verzekeraar een hogere prijs rekenen voor een scooterverzekering met diefstaldekking. Bovendien is de kans dat een gestolen scooter wordt teruggevonden een stuk kleiner (24,5% in 2012), tegenover 45,6% teruggevonden personenauto’s.  Al deze factoren hebben effect op de hoogte van de premie, als deze ook diefstal dekt. Een verzekeringspremie zal in een diefstalgevoelige regio als Amsterdam-Amstelland hoger zijn dan in bijvoorbeeld Friesland.

Meeste diefstallen in Amsterdam-Amstelland