Nieuws/Binnenland
1106459
Binnenland

Overheid moet otters beter beschermen

De Nederlandse overheid moet meer doen om de otters in ons land te beschermen. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter in Den Haag van woensdag in een zaak die was aangespannen door twee natuurorganisaties.

De Stichting Das & Boom en de Stichting Otterstation Nederland hebben afgedwongen dat het leefgebied van de Nederlandse otters meer aandacht krijgt. Zo moet de overheid meer doen om te voorkomen dat otters doodgereden worden, door beveiliging van gevaarlijke verkeerspunten. Dat geldt vooral voor de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland en Gelderland, waar de otter het meest voorkomt. Ook moet de Staat beter in de gaten houden hoeveel dieren er zijn en hoe zij zich verplaatsen.

De Staat is echter niet verplicht om de zogeheten 'bijvangst' te beperken. Bij de bestrijding van muskus- en beverratten worden namelijk nog wel eens otters gevangen, maar dit zou geen al te negatief effect hebben op de otterstand.