Nieuws/Binnenland
1106574
Binnenland

Bezuinigingen ambtenarij leveren niets op

Hoewel de ambtenarensalarissen al jaren zijn bevroren en het aantal ambtenaren al jaren daalt, nemen de totale loonkosten voor het ambtelijk apparaat niet af.

De overheid slaagt dus slechts ten dele in zijn opzet te bezuinigen op de ambtenarij. Dat meldt Het Financieele Dagblad woensdag, op basis van gegevens van het salarisverwerkingsbedrijf van de overheid.

Belangrijkste oorzaken voor de tegenvaller zijn de stijgende sociale premies die de overheid als werkgever moet betalen voor zorg en pensioen voor zijn werknemers. Die premies doen de loonsom per ambtenaar stijgen. De loonsom per ambtenaar nam toe van 60.500 euro tot bijna 64.000 euro.

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2009 is het aantal rijksambtenaren met 7000 gedaald, tot bijna 117.000 vorig jaar.