Nieuws
1108838
Nieuws

Gemeenten bepleiten verplichte mantelzorg

Gemeenten willen strenge eisen gaan stellen aan mensen die langdurige zorg aanvragen. De belangrijkste eis is dat familie en vrienden ook een deel van de zorg op zich nemen.

Wanneer gemeenten geen sancties mogen opleggen bij het ontbreken van mantelzorg, dan kunnen ze de bezuiniging op de AWBZ niet halen.

Dat schrijft de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Tweede Kamer. In zijn plannen om de langdurige zorg te hervormen wil staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) dat zorgbehoevenden eerst hulp vragen aan hun omgeving, maar hij kan dit niet verplicht stellen.

 

Volgens de VNG is dat vragen om problemen. „Met te vrijblijvende bepalingen over de eigen kracht kunnen gemeenten de veranderingen niet waarmaken”, stelt ze. Dat komt ook doordat gemeenten bij het besteden van de zorggelden niet naar het inkomen mogen kijken. „Gemeenten moeten bewoners van hypotheekvrije huizen soms woningaanpassingen van tienduizenden euro’s blijven geven.”

 

In totaal wordt jaarlijks meer dan 2,5 miljard bezuinigd bij het overdragen van taken van het Rijk naar de gemeenten. Het liefst willen gemeenten dat ze het geld dat er nog overblijft kunnen gebruiken voor hulp aan de mensen die het ’t hardst nodig hebben. „De bezuinigingen moeten terecht komen waar ze het best gedragen kunnen worden."

 

Heilloze weg

Deze redenering van de gemeenten doet bij CDA-Kamerlid Keijzer de nekharen overeind staan. „Van Rijn wil dat mensen minstens het ’sociaal gebruikelijke’ door mantelzorgers laten doen. Gaat elke gemeente politie inzetten om te kijken of je genoeg mantelzorg regelt? Krijg je op het platteland strengere eisen dan in de stad, omdat daar meer saamhorigheid verondersteld wordt? Een heilloze weg.”

 

'Mantelzorgers zijn al overbelast'

De OuderenOmbudsman Jan Romme keert zich tegen het verplicht stellen van mantelzorg. Romme stelt dat mantelzorgers, ofwel familieleden van ouderen, vaak al overbelast zijn. Romme: „In landen waar kinderen wel voor hun ouders moeten zorgen - ook financieel - , zoals in Duitsland, zie je onwenselijke situaties ontstaan. Duitse ouderen worden in buitenlandse verzorgingshuizen weggestopt, omdat het daar goedkoper is.”

Bij het verplicht stellen van mantelzorg, worden ouderen in een afhankelijke situatie geduwd, vindt de ombudsman. „Kinderen die kunnen en dat willen, verlenen vaak al mantelzorg.”

 

Donderdag en vrijdag houdt de Tweede Kamer hoorzittingen over de AWBZ.