1109154
Binnenland

OM: voor zover bekend één aangifte #metoo

HILVERSUM - Het Openbaar Ministerie heeft verklaard dat ze voor zover bekend één aangifte hebben gehad in de kwestie #metoo en die is van Jelle Brandt Corstius. In de zaak rond Job Gosschalk heeft niemand zich nog gemeld.

Het OM deelt bovendien mee dat slachtoffers vanzelfsprekend kunnen vertellen wat ze is overkomen, zonder dat ze daarvoor eerst aangifte hoeven te doen of bewijs hoeven te vergaren. Dit is niet anders dan bij andere strafbare feiten.

„De wettelijke grens die daarbij geldt, is die van smaad en laster. Dat betekent dat in beginsel uiterst voorzichtig moet worden omgegaan met het noemen van namen van degenen die het misbruik zouden hebben gepleegd of van herleidbare kenmerken van deze mensen”, luidt het statement.

Verstandig

„Slachtoffers kunnen altijd aangifte doen. Ernstige zedendelicten verjaren in zijn algemeenheid niet. Wel doen zij er verstandig aan het incident zo snel mogelijk te melden bij de politie of bij een centrum seksueel geweld. Bewijs in zedenzaken is moeilijk, maar zeker niet onmogelijk.”

Een slachtoffer kan na een informatief gesprek met de politie besluiten geen aangifte te doen. „De inhoud van dat gesprek wordt dan toch voorgelegd aan het OM. Het OM bekijkt of er aanleiding is om ambtshalve onderzoek te doen.”