Nieuws/Binnenland
1109872
Binnenland

Riool aanpassen ter voorkoming ramp

Een ramp zoals in het Vlaamse Wetteren, waarbij gifstoffen via het riool in woningen zijn binnengekomen, kan zich ook in Nederland voordoen. Onze overheid moet serieus nadenken over aanpassing van het rioolsysteem, voordat het te laat is. Daarvoor pleit een expert in stedelijk water en riolering bij ingenieursbureau Arcadis.

"We zouden bij een calamiteit delen van het riool moeten kunnen afsluiten om te voorkomen wat er nu in Wetteren gebeurt", zegt Frank van der Heijden.

Vooral in de oudere stationsgebieden liggen volgens hem nog gemengde rioolsystemen. "Toiletten en straatkolken, waar bluswater in wegstroomt, staan dan rechtstreeks met elkaar in verbinding", zegt Van der Heijden in De Stentor.

Speciale voorzieningen, zoals afsluiters, bieden vaak al voldoende oplossing. Zij kunnen delen van het riool isoleren, waarin vervuild bluswater zit.

In Wetteren ontspoorde afgelopen weekeinde een giftrein. Door de ontsporing en een daaropvolgende ontploffing kon een deel van de giftige lading zich via het bluswater in de riolering verspreiden. Een 64-jarige man kwam door giftige dampen in zijn woning om het leven.