Nieuws/Binnenland
1110076476
Binnenland

Bijleveld: dertigtal tolken achtergebleven in Afghanistan

Demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA)

Demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA)

Den Haag - Van de 67 Afghaanse tolken die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt, is nog ’ongeveer de helft’ met hun gezinnen achtergebleven in Afghanistan. Het is niet gelukt hen tijdig te evacueren. Met een deel van de achtergebleven tolken is contact, zegt de CDA-bewindsvrouw.

Demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA)

Demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA)

Voor 15 augustus waren al 111 tolken met hun gezinnen naar Nederland gehaald, in totaal 500 mensen. De Tweede Kamer dringt al sinds 2015 aan op een ruimere regeling en betere inspanning voor de tolken die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt in Afghanistan.

Mede door de achtergebleven tolken kijkt Bijleveld ’met gemengde gevoelens’ naar de evacuatie-operatie. „We werken nog steeds door om mensen terug te krijgen.” Ook verwees ze naar de 13 Amerikaanse militairen die bij de aanslagen bij het vliegveld van Kabul het leven hebben gelaten. „Ik sta naast onze bondgenoot die zo’n groot verlies heeft geleden. Deze mariniers beschermden het vliegveld, zodat wij onze mensen weg konden krijgen.”

Of Nederland niet te laat is begonnen met evacueren? „Dele internationale gemeenschap is overvallen door de snelheid waarmee het is gegaan. Als het gaat om de tolken zijn we wel op tijd begonnen. Daar zijn we al een aantal jaren mee bezig. Maar ook de mensen zelf zijn erdoor overvallen. Sommige mensen waren er op familiebezoek.”

Dat laatste blijkt ook uit de verzoeken om evacuatie die bij Buitenlandse Zaken zijn binnengekomen, zo vertelt een medewerker. „Ook veel tolken dachten dat het met de opmars van de Taliban niet zo’n vaart zou lopen.”

’Als laatste vertrokken’

Van een uittocht met de staart tussen de benen is zeker geen sprake. „We zijn als een van de laatsten vertrokken.” Veel keuze was er niet: „De Amerikanen die het vliegveld bewaken, hebben ons een tijdstip meegedeeld waarop we moesten vertrekken. daar kwam de terreurdreiging overheen.”