Nieuws/Binnenland
1112120
Binnenland

Willem-Alexander houdt hofhouding aan

Koning Willem-Alexander gaat werken met hetzelfde team mensen als zijn moeder. Hij verandert de hofhouding niet, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend. De nieuwe koning was door Beatrix al jaren betrokken bij het aantrekken van functionarissen.

In de Grondwet is geregeld dat ,,De Koning met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis inricht''. Dat wil zeggen dat het staatshoofd zelf kan kiezen wie zijn naaste medewerkers zijn, zoals de ceremoniemeester, grootmeester, hofmaarschalk en algemeen secretaris.

Traditiegetrouw nemen al die functionarissen ontslag bij een troonswisseling, om de nieuwe koning de gelegenheid te geven een eigen keuze te maken. Willem-Alexander heeft besloten om vrijwel iedereen te herbenoemen. Op die manier beschikt hij over een goed ingewerkt team. Op termijn zullen dan mensen worden vervangen, zoals grootmeester Martine van Loon, die koningin Beatrix bijna haar gehele regeringstijd heeft bijgestaan.

De wijzigingen die optreden waren eerder al voorzien. Ceremoniemeester Willem Cosijn, die verantwoordelijk was voor de organisatie van de abdicatie en inhuldiging, had zijn vertrek al aangekondigd. Zijn opvolger Alle Dorhout was begin dit jaar al aan het warmdraaien voor zijn nieuwe functie. Joost Klarenbeek, de particulier secretaris van Willem-Alexander, vertrekt als diplomaat naar Rome en de opperhoutvester gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Arno Willems.

Ook bij het aantreden van koningin Beatrix in 1980 veranderde de hofhouding niet meteen, maar pas in de loop van haar eerste regeringsjaar. Beatrix organiseerde haar hofhouding op geheel andere leest dan haar moeder Juliana, zodat er wel snel een heel andere ploeg zat.