Nieuws/Binnenland
1113601
Binnenland

Mantelzorgcompliment

Ik verzorg mijn tante en heb daar vorig jaar een mantelzorgcompliment voor gekregen. Als mijn tante overlijdt, erf ik waarschijnlijk van haar. Heeft het mantelzorgcompliment dan nog gevolgen voor de erfbelasting?

Nee, want een nichtje heeft geen recht op een hogere vrijstelling van erfbelasting indien zij een mantelzorgcompliment heeft ontvangen. Alleen een kind dat een mantelzorgcompliment heeft gekregen in het jaar voor het overlijden, kan hiervoor in aanmerking komen.

Maar dan moet dit kind wel aan een aantal eisen voldoen: er moet onder meer sprake zijn van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract en het kind dient meerderjarig te zijn. Tevens moeten zowel ouder als kind al minstens zes maanden op hetzelfde adres bij de gemeente staan ingeschreven.