1113783
Binnenland

Nog veel mis met luchtwassers in Brabant

Bij veehouderijen in Brabant is nog steeds veel mis met de luchtwassers of ammoniakuitstoot. De provincie heeft dat donderdag bekendgemaakt over het resultaat van controles in 2011 en 2012.

Veehouderijen moeten luchtwassers gebruiken om de lucht uit de veestallen te zuiveren van ammoniak. Van 1100 Brabantse bedrijven die er een moeten hebben, werden er 652 gecontroleerd. Bij 361 veehouderijen (58 procent) werden overtredingen geconstateerd. Bij 98 bedrijven (16 procent) ging het om een zware overtreding, zoals luchtwassers die niet waren geplaatst, niet werken of onvoldoende capaciteit hebben.

Eerdere controles en steekproeven lieten een vergelijkbaar beeld zien.

SP-gedeputeerde Johan van den Hout noemde de uitkomst donderdag ernstig. „Het is slecht voor het milieu en betreurenswaardig omdat ook de eerlijke concurrentie tussen bedrijven in het geding is”, schrijft hij in een brief aan alle Brabantse gemeenten. Hij doet een dringende oproep aan gemeenten om niet-gecontroleerde veehouderijen alsnog te controleren.

Uitstoot van ammoniak door de intensieve veehouderij is een grote bedreiging voor de natuur. De stikstof uit de ammoniak bevoordeelt snel groeiende veel voorkomende plantensoorten ten koste van zeldzame langzamer groeiende soorten. Bovendien zorgt de uitstoot voor stank en gezondheidsrisico's.