Nieuws/Binnenland
1114375
Binnenland

Beatrix is troonrede sneller gaan uitspreken

Veel mensen gaan langzamer spreken naarmate ze ouder worden, maar koningin Beatrix doet niet aan die trend mee. Vanaf 2000 is ze de troonrede alsmaar sneller gaan uitspreken. Dat concludeert taalwetenschapper Hugo Quené van de Universiteit Utrecht. Hij analyseerde negen troonredes die door Beatrix zijn uitgesproken in de periode 1980 tot 2012.

Tot het jaar 2000 ging de koningin bij het voorlezen van de troonrede steeds langzamer spreken, maar vanaf dat jaar is de spreeksnelheid juist weer gestegen. In 1980 las de koningin 4,7 lettergrepen per seconde, in 2000 was dat gedaald naar 4,4 lettergrepen per seconde, maar steeg in 2012 naar 4,5. Dat suggereert volgens Quené dat de koningin zich onbewust heeft aangepast aan het hoger wordende spreektempo in Nederland. En dat zou weer te maken hebben met het feit dat „de hele wereld sneller gaat dan in 1980”, aldus Quené woensdag.

Ook blijkt Beatrix vanaf 2000 tijdens een troonrede haar spreektempo te versnellen: aan het einde van de toespraak spreekt ze sneller dan aan het begin. In 1992 haalde de koningin in het laatste deel van de troonrede 4,1 lettergrepen per seconde, in 2012 was dat opgelopen naar 4,7.

Quené noemt het opmerkelijk dat een cultureel bepaalde trend ('alles wordt sneller') bij de vorstin kennelijk zwaarder weegt dan het ouder worden, dat doorgaans gepaard gaat met een vertraging in spreektempo. Hij sluit overigens niet uit dat de verandering in Beatrix' spreektempo toe te schrijven is aan coaching.