Nieuws/Buitenland
1117985643
Buitenland

’Treedt op tegen Russische inmenging’

Mueller: mijn rapport pleit Trump niet vrij

WASHINGTON - Speciaal onderzoeker Robert Mueller heeft in het Amerikaanse Congres drie uur lang getuigd voor de Justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij riep zijn land op om op te treden tegen de „wijdverbreide en systematische Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.”

Mueller zei dat de bevindingen in het rapport over de Russische bemoeienis „een ernstige bedreiging vormen voor de Amerikaanse democratie.”

Ook bevestigde hij dat de bevindingen in zijn commissierapport president Donald Trump niet vrijpleiten. Op vragen van commissieleden of de opmerking van Trump dat hij „compleet en totaal is vrijgepleit” van het verhinderen van de rechtsgang waar is, antwoordde hij met „nee.” De vervolgvraag of Trump na zijn presidentschap aangeklaagd zou kunnen worden voor belemmering van de rechtsgang, beantwoordde Mueller met „ja.”

Trump reageerde via Twitter met een citaat van een Fox News opiniemaker: „Dit was een ramp voor de Democraten en een ramp voor de reputatie van Robert Mueller.” In een andere tweet schreef de president dat hij door Mueller onschuldig is verklaard.

Dagvaarding

Later op woensdag verscheen Mueller ook nog voor de commissie Inlichtingen van het Huis. Daar vertelde hij Trump niet te hebben gedagvaard omdat zijn team het einde van het onderzoek wilde bespoedigen. Een dagvaarding zou tot een langdurige juridische procedure hebben geleid, zei Mueller.

„Als we de president zouden dagvaarden, zou hij de dagvaarding aanvechten en zouden we gedurende een aanzienlijke periode in het onderzoek blijven zitten”, aldus Mueller in zijn getuigenis voor de inlichtingencommissie. Hij gaf aan dat zijn kantoor geloofde dat het de bevoegdheid had om Trump te dagvaarden, maar koos ervoor dit niet te doen.