Nieuws
1121188
Nieuws

6 vragen over uw belastingaangifte

De jaarlijkse aangifte roept veel vragen op, zo bleek deze maand bij het OverGeld Belastingspreekuur. Welke kosten zijn aftrekbaar, wat zijn de regels voor een en/of-rekening en hoe zit het met mijn pensioen in het buitenland? 6 belangrijke vragen en antwoorden voor uw aangifte.

Zorgkosten

Mijn vader is vorig jaar twee keer in Frankrijk behandeld tegen zijn ziekte, omdat dit in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Hij kreeg de behandelingen niet van zijn zorgverzekeraar vergoed omdat die vindt dat ze niet levensverlengend zijn. Volgens ons is dat wel degelijk het geval. Kan mijn vader de kosten van de twee medische ingrepen wel als aftrekpost opvoeren? De Belastingdienst zelf weet het niet.

Regina de Valk (De Telegraaf): „De medische kosten van uw vader mogen worden opgevoerd mits de behandelingen door bevoegde artsen zijn uitgevoerd. Indien de Belastingdienst ernaar vraagt, dient hij de nota’s te overleggen. Vergeet trouwens niet dat uw vader ook zijn reiskosten mag opvoeren bij zijn aangifte.” 

En/of-rekening

De fiscus gaat dit jaar extra op spaargeld letten. Mijn kinderen van 24 en 19 jaar hebben samen met mijn vrouw een en/of-rekening. Bij wie hoort dit spaargeld te worden vermeld, bij mijn vrouw of bij mijn kinderen? En moeten wij daarover belasting betalen?

Janjaap Luijt (FNV Belastingservice): „Bij de aangifte wordt het vermogen opgegeven bij degene aan wie het toebehoort. Dit staat los van de en/of-rekening. Bezittingen van minderjarige kinderen worden aangegeven bij de ouders. Meerderjarige kinderen geven hun bezit zelf aan.”

Studieschuld

Kunt u mij vertellen welke studieschulden aftrekbaar zijn in box 3? Is dat het geval met een lening bij DUO (de voormalige IB-Groep) of een aanvullende studiebeurs die moet worden terugbetaald?

Natasja Planjer (FNV Belastingservice): „Beide studieschulden mogen inderdaad als schuld worden opgevoerd in box 3. Wel geldt een schuldendrempel van 2900 euro per persoon.”

Pensioen

Ik ben getrouwd met een lieve Brit. We zijn inmiddels gepensioneerd. Mijn echtgenoot betaalt in Groot-Brittannië belasting over zijn staatspensioentje en een klein aanvullend pensioen. In Nederland betaal ik elk jaar inkomstenbelasting en premies over het kleine gedeelte van het Britse staatspensioen dat ik krijg. Volgens het boekje is hij hier dus niet belastingplichtig. Klopt dat?

Brian James (Grant Thornton Expatriate Services): „Nee, dat is niet correct. Aangezien uw echtgenoot in Nederland woont, wordt hij aangemerkt als binnenlands belastingplichtige. Hij dient daarom zijn wereldwijde inkomen in Nederland aan te geven. Omdat uw man in Nederland woont en pensioen uit het Verenigd Koninkrijk ontvangt, is het belastingverdrag tussen beide landen van toepassing. Op basis hiervan is de heffing over deze pensioeninkomsten in Nederland verschuldigd en niet in Groot-Brittannië. Dit is vergelijkbaar met uw eigen situatie, waarin u uw Britse (staats)pensioen in Nederland aangeeft. Het is ook raadzaam om in Groot-Brittannië na te gaan hoe een verzoek om teruggave van de Britse belasting kan worden gedaan.”

Erfenis

Tot onze grote spijt is mijn vader in 2012 overleden. Daardoor heb ik recht op mijn kindsdeel van de erfenis. Hoe neem ik dat op in mijn aangifte? Een schuld bij mijn moeder aan mij en een bezit voor mij? Daarnaast heeft mijn moeder mij twee schenkingen gedaan en het geld weer van mij teruggeleend; dit is bij de notaris vastgelegd. Mijn moeder betaalt mij jaarlijks rente over deze lening. Ook nu de vraag: is het een schuld bij mijn moeder en een bezit voor mij?

Georg Lint (FNV Belastingservice): „In uw geval geldt dat u recht hebt op een deel van de erfenis, maar u krijgt dit nog niet. Voor dit bedrag heeft uw moeder als langstlevende echtgenoot een schuld aan u en uw broers en zussen. Deze schuld is niet opeisbaar en wordt daarom niet in box 3 aangegeven. Bij uzelf noch bij uw moeder. Deze schuld wordt in de toekomst verrekend bij de afhandeling van uw moeders nalatenschap. De uitgestelde schenkingen moet u aangeven als vordering in box 3. Uw moeder geeft die aan als schuld in box 3.”

Weduwe

Mijn echtgenoot is vorig jaar helaas overleden. Ik heb zelf nooit een aangifteformulier hoeven invullen. Mijn man had het hoogste inkomen van ons tweeën en verzorgde de aangifte altijd. Waar moet ik op letten? Ik heb gelezen dat de kosten van een crematie niet meer aftrekbaar zijn. Ook heb ik jaarlijks voor zo’n 250 euro aan medicijnkosten. Mag ik die aftrekken?

Corrie Svensson (FNV Belastingservice): „Gecondoleerd met uw verlies. Het klopt dat crematiekosten niet meer als aftrekpost mogen worden opgevoerd. Medicijnkosten wel, hoewel er een inkomensafhankelijke drempel is. Overigens is aangifte doen redelijk ingewikkeld. Ik denk dat u de eerste keer beter hulp kunt zoeken. Als u lid bent van een vakbond of ouderenorganisatie, heeft u recht op gratis hulp. Als u niemand vindt om u te helpen, kunt u de Belastingtelefoon bellen.”

 

Meer informatie over uw belastingaangifte? Kijk voor nieuws, tips en uitleg op onze speciale belastingsite.