Nieuws
1122314
Nieuws

CDA bezorgd over korten op gezinnen

Het kabinet bezuinigt te veel op de financiële steun aan gezinnen. Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) zei dat woensdag in een debat met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Dat gaat over een wetsvoorstel om de kinderbijslag per 1 juli niet aan te passen aan de inflatie. In totaal snijdt dit kabinet de komende jaren voor honderden miljoenen in de ondersteuning aan gezinnen, zei Heerma.

Hij snapt dat het kabinet vanwege de economische crisis moet bezuinigen. Maar volgens hem worden gezinnen te zwaar gepakt. Hij verwijt het kabinet geen visie te hebben op de rol van gezinnen in de samenleving.

„Onze gezinnen vormen niet alleen de hoeksteen van de samenleving, maar ook de ruggengraat van de economie”, zegt de CDA'er. „Jonge werkende ouders houden niet alleen de economie draaiende, maar zijn ook verantwoordelijk voor de opvoeding van toekomstige generaties.”

Ook andere oppositiefracties hadden kritiek op het korten op de kinderbijslag. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wees op de toenemende armoede onder kinderen.

Maar de coalitiefracties VVD en PvdA steunen het wetsvoorstel, waarmee de komende jaren enkele tientallen miljoenen wordt bespaard. De bezuiniging is „niet leuk, wel nodig”, zei Keklik Yücel van de PvdA. Vervolgens wees zij op de belofte van het kabinet om in het voorjaar met extra geld te komen voor de armoedebestrijding als dat nodig blijkt.

Ook Asscher benadrukte dat het wetsvoorstel nodig is om de overheidsfinanciën te saneren. „In een goede tijd had je het liever niet gedaan, maar we leven niet in een goede tijd.”