Nieuws/Binnenland
1123487419
Binnenland

Asielinstroom Nederland flink toegenomen

Exterieur van het IND Loket in het centrum van Den Haag.

Exterieur van het IND Loket in het centrum van Den Haag.

Amsterdam - De asielinstroom in Nederland is flink toegenomen. In totaal kwamen er 3732 mensen naar Nederland. Het is de hoogste instroom van migranten sinds begin 2017.

Exterieur van het IND Loket in het centrum van Den Haag.

Exterieur van het IND Loket in het centrum van Den Haag.

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Afgelopen maand ging het voornamelijk om Syriërs (1.313) en Turken (751) die zich hebben gemeld voor een asielverzoek. De landen worden opgevolgd door Afghanen (328) en Eritreeërs (121).

De grote groepen Afghanen zijn daar nog niet bij opgeteld. Volgens de IND zijn deze aanvragen pas zichtbaar in de cijfers van september, omdat in die maand de vreemdelingen een formeel asielverzoek hebben ingediend.

De instroom is sinds december 2016 nog nooit zo hoog geweest. In die maand kwamen er bijna 3900 personen naar Nederland voor een asielaanvraag. Ook liep het aantal asielaanvragen lange tijd terug, vanwege inreisbeperkingen die landen hanteerden vanwege de coronapandemie.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Ook het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) zat in de lift. In totaal vroegen 301 kinderen asiel aan in Nederland. Het gaat voornamelijk om Syriërs, Eritreeërs en Somaliërs.

Het is nog niet duidelijk hoe deze kinderen naar Nederland zijn gekomen. De IND gaat pas na een rustperiode in gesprek met de jonge asielzoekers, om te ontdekken hoe ze naar Nederland zijn gereisd.

Jonge kinderen

Deze maand kwamen er echter verschillende verhalen naar buiten van jonge kinderen die alleen werden aangetroffen. Zo werd begin deze week een Syrische jongen van 13 op het station van Tilburg gevonden. AMV’ers worden echter ook tot deze categorie gerekend als ze in groepsverband, maar zonder de ouders, naar Nederland zijn gereisd.

Daarnaast steeg ook het aantal herhaalde asielaanvragen van 146 naar 206. Het gaat dan om een nieuwe aanvraag, omdat de vreemdeling meent dat de persoonlijke omstandigheden zijn veranderd of er nieuwe feiten beschikbaar zijn. De stijging werd vooral veroorzaakt door Afghanen die een nieuwe afweging willen van de IND.