Nieuws/Binnenland
1123602
Binnenland

Meer oog voor publiek belang bij privatisering

Bij de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten moet meer oog komen voor de belangen van de burgers. Daarom wordt de rol van het parlement hierin versterkt. Dat besloot de ministerraad vrijdag op voorstel van minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdiensten.

Het is een reactie op een onderzoek van de Eerste Kamer en een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Een onderzoek van de Eerste Kamer naar 30 jaar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten wees vorig jaar uit dat de besluitvorming soms „grillig” was en dat de uitvoering van publieke taken buiten zicht is geraakt. Daarbij werd de burger vooral als consument en belastingbetaler gezien, terwijl hij het meest geraakt wordt door de privatisering of verzelfstandiging.