1123662
Nieuws

Wat er allemaal verandert aan uw pensioen?

Werknemers krijgen op pensioengebied een golf van veranderingen voor hun kiezen. Zo gaat de aow-leeftijd snel omhoog en beperkt de overheid de fiscaal gunstige pensioenopbouw.

Voor werknemers die plezierig werk hebben en tot hun 67e kunnen doorwerken, hoeft er niet veel aan de hand te zijn. Door de verhoging van de aow-leeftijd krijgen zij meer tijd om te sparen voor hun oude dag

Doorwerkbonus.

Ook trekt het nieuwe kabinet ruim 200 miljoen euro uit voor de doorwerkbonus. Dit extraatje moet ervoor zorgen dat mensen die maximaal 175 procent van het minimumloon verdienen, toch met pensioen kunnen gaan als zij 65,5 jaar zijn. De doorwerkbonus geldt eveneens voor personen die in deeltijd werken, hoewel hun bonus waarschijnlijk lager gaat uitpakken.

Voor werkloze vijftigplussers is de hogere pensioenleeftijd wel een groot probleem. Zij komen lastig aan een andere baan en moeten meer tijd overbruggen totdat hun aow ingaat.

Minder opbouw

Volgens financieel expert Diede Panneman moeten ook personen die nog ver van hun oude dag afstaan, op hun tellen passen omdat de jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd. Deze ingreep vertaalt zich over een periode van 40 jaar tot een ruim 20 procent lagere pensioenuitkering. „Ik vind dat draconisch”, zegt Panneman, partner van pensioenadviesbureau Sprenkels en Verschuren in Amsterdam. „Voor jongeren wordt het daardoor moeilijker eenzelfde pensioen op te bouwen als de gepensioneerden van nu”, waarschuwt ook het ABP, het grootste pensioenfonds van ons land.

Geld opzij zetten

De lagere opbouw moet de pensioenafdrachten van werkgevers met enkele miljarden euro’s verlagen. Maar ook gaan werknemers zelf minder verplicht aan hun pensioenfonds afdragen. Panneman adviseert hen echter om dit geld wel degelijk opzij te zetten voor hun oude dag en niet te gaan consumeren. „Daarvoor moet je natuurlijk discipline hebben”, benadrukt hij.

De actuaris is wel goed te spreken over het besluit om de aowleeftijd niet in 2025, maar al in 2021 naar 67 jaar te verhogen. „Het is verstandig van de politiek om de aow op deze manier betaalbaar te houden. Maar wat mij betreft had de aow-leeftijd nog sneller omhoog gemogen.”

Uw hypotheek aflossen

Vijftigplussers die de maatregelen van het kabinet zien aankomen, doen er volgens Panneman verstandig aan om extra op hun koophuis te gaan aflossen zodat zij later wellicht toch eerder met pensioen kunnen. Nu stapsgewijs aflossen, zorgt straks voor een hoger vrij besteedbaar pensioeninkomen dankzij lagere woonlasten.

Partnertoeslag

Naast de hogere leeftijdsgrens moeten mensen die dichtbij hun pensionering zitten, er ook rekening mee houden dat de aow-partnertoeslag wordt versoberd. Aowgerechtigden krijgen namelijk per 1 juli 2014 geen toeslag voor hun jongere partner meer als zij over een gezamenlijk inkomen van ruim 50.000 euro beschikken. Iedereen die vanaf 2015 met pensioen gaat, ontvangt zelfs helemaal geen partnertoeslag meer.

Werkloosheidsuitkering voor 55-plussers

Verder wijst financieel deskundige Regina de Valk er op dat 55-plussers die ontslagen worden straks kunnen rekenen op een iow-uitkering. Die uitkering komt overeen met maximaal 70 procent van het minimumloon en gaat na de ww-periode in. Tot op heden geldt de iow (inkomensvoorziening oudere werklozen) alleen voor ontslagen werknemers die minimaal zestig jaar zijn. De iow gaat voortaan ook gelden voor oudere arbeidsongeschikten.

De Valk benadrukt tevens dat de eerder aangekondigde bezuiniging op de tegemoetkoming aan personen met een onvolledige aow weer wordt teruggedraaid. „Voor mensen die uit het buitenland komen, is dat dus goed nieuws.”