Nieuws/Binnenland
1123939
Binnenland

Dekker bezorgd om spijbelaars

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs maakt zich zorgen over het aantal leerlingen dat regelmatig spijbelt. In het schooljaar 2011-2012 waren dat er ruim 77.000. Daarbij gingen ook nog eens ruim 7000 kinderen zonder toestemming van de school buiten de schoolvakanties op vakantie, schrijft Dekker donderdag aan de Tweede Kamer.

Het aantal spijbelaars is met 6 procent toegenomen in vergelijking met het schooljaar 2010-2011. Die stijging kan echter ook te verklaren zijn doordat scholen het spijbelen beter registreren, tekent Dekker aan. Dat geldt ook voor de toename van het luxe verzuim - tijdens schooldagen op vakantie - van 12 procent.

Wel waren er afgelopen jaar minder kinderen, die (tijdelijk) niet op een school ingeschreven stonden. Dit zogeheten absoluut verzuim is met 21 procent gedaald tot 6430 kinderen. Daarvan is 55 procent inmiddels weer bij een school aangemeld, meldt Dekker.

Ook het aantal thuiszitters is voor het eerst in 3 jaar afgenomen. Er is sprake van een daling van 20 procent. Het gaat voor het schooljaar 2011-2012 in totaal om iets meer dan 2610 kinderen, waarvan er veel wachten op een goede plek binnen het speciaal onderwijs.

Verder hebben leerplichtambtenaren vaker bij justitie gemeld dat een kind niet naar school gaat. In totaal kregen 11.453 kinderen of hun ouders een proces-verbaal: 4 procent meer dan een schooljaar eerder. De grootste toename was te zien bij het luxe verzuim. Daar ging het om 8 procent meer.

Dekker schrijft blij te zijn dat de cijfers aangeven dat er vooruitgang is geboekt, maar wil nog niet op zijn lauweren rusten. Hij werkt onder meer aan verbetering van de registratie van het aantal spijbelaars, thuiszitters en andere afwezigen. Hij hoopt daarvoor in 2014 een sluitend systeem te hebben gerealiseerd.

Ook wil hij dat gemeenten en scholen betere afspraken maken over het melden van verzuim. Op die manier kan eerder aan het licht komen dat een school niet zorgvuldig is met melden en kan de inspectie een boete opleggen. In Amsterdam wordt met die methode al gewerkt, wat leidde tot boetes voor elf scholen.