Nieuws/Binnenland
1124057
Binnenland

Hoger opgeleide ondernemer neemt eerder personeel aan

Zelfstandige ondernemers met een hogere opleiding en met meer werkervaring trekken vaker personeel aan dan hun startende en/of lager geschoolde collega´s.

Ondernemers die voorheen werkloos waren en lager opgeleid zijn, nemen minder snel personeel aan dan ondernemers die in het verleden ergens in dienst waren en/of hoger opgeleid zijn (HBO of WO).  Dit concluderen Panteia/EIM en twee Spaanse universiteiten. Een mogelijke verklaring is dat wanneer de ondernemer eerder als werknemer ervaringen heeft opgedaan, dit het wellicht makkelijker maakt om later zelf als ondernemer optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten die werknemers hem bieden.

Deze bevindingen zijn interessant met het oog op de hoge werkloosheidscijfers en het zelfstandig ondernemerschap als mogelijke route om aan werkloosheid te ontsnappen. Via het ondernemerschap is het mogelijk voor werklozen om, al dan niet tijdelijk, een baan voor zichzelf te creëren. Om ook banen voor anderen te creëren, zijn opleiding en werkervaring van de betrokken ondernemers cruciaal.