Nieuws/Binnenland
1124160
Binnenland

Eerste kievitsei gevonden in Ede

Het eerste kievitsei van dit seizoen is gevonden op het Binnenveld in Ede. Harry Dekker, lid van de weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost, trof het ei om 5 voor half 8 aan op een akker.

Dat heeft Landschapsbeheer Nederland donderdag laten weten. Deskundigen hebben vastgesteld dat het aangetroffen ei vers is en dus echt het eerste van dit voorjaar.

In Nederland broedt jaarlijks ongeveer een kwart van de hele Europese kievitpopulatie. In totaal leggen volgens Landschapsbeheer in Nederland ongeveer 200.000 paren eieren. Maar dat aantal neemt elk jaar met zo'n 5 procent af door intensivering van de landbouw. Vooral bemesten en mechanisch maaien bedreigt veel nesten van weidevogels.

Vanaf de vondst van het eerste kievitsei, waarmee het weidevogelseizoen officieel open is, tot half juni lopen duizenden vrijwillige vogelbeschermers over akkers en weilanden om naar nesten van onder andere kievit, grutto, tureluur en patrijs te zoeken. Ze markeren broedplaatsen, zodat de boer rekening kan houden met een nest. Vaak maait hij er tijdelijk omheen of wordt het nest verplaatst.

Kievitseieren rapen is in heel Europa tegenwoordig verboden. Alleen voor Friesland is uit historisch oogpunt een uitzondering gemaakt. De Friezen mogen deze maand nog 6307 eieren rapen.