Nieuws/Binnenland
1124182
Binnenland

DISCUSSIE. PRAAT MEE!

Ingrijpende hervorming vaarbeleid Amsterdam

Het college van Amsterdam wil dat er in de toekomst minder particuliere boten in de Amsterdamse grachten rondvaren. Dat staat in een beleidsnota die het Amsterdamse college enkele dagen geleden heeft gepresenteerd.

Het aantal binnenhavenvignetten dat is verstrekt is fors gestegen, van 5800 in 1995 naar 13300 in 2010, zo wordt geconstateerd. Wethouder Carolien Gehrels schrijft in het stuk dat het daardoor nu ,regelmatig te druk is op het water in de binnenstad´.

Ongebruikt

Waar het college zich nog meer aan stoort is dat er duizenden boten ongebruikt langs de kades liggen. ,,We willen burgers bewegen pleziervoertuigen niet zozeer bezitten, maar te gebruiken.´´

Ontmoedigen

Om dat voor elkaar te krijgen wordt geopperd privébezit van boten te ontmoedigen door de prijzen voor bijvoorbeeld het liggeld te verhogen. En om mensen meer aan het varen te krijgen, wordt gedacht aan het verruimen van het vergunningenstelsel voor schepen zonder schipper, het bevorderen van varen in elektrische boten en het voorschrijven van een minimale staat van onderhoud.

Stadsbestuur

Beslissingen zijn er nog niet genomen en de plannen van wethouder Gehrels moeten nog langs commissies en het natuurlijk het stadsbestuur. Wat wel duidelijk is, is dat het vaarbeleid in Amsterdam vanaf het vaarseizoen 2014 fors wordt gewijzigd.

Wat vindt u?

Zijn de Amsterdamse grachten in de loop der jaren een vrijplaats voor asociale vaarders geworden? Of moet het college zich met haar regelzucht nergens mee bemoeien? - de grachten zijn tenslotte het laatste stukje Amsterdam waar je je vrij kunt voelen.