Nieuws
1124243
Nieuws

Werkloosheid omhoog

In februari is de werkloosheid in ons land gestegen naar 613000 personen, seizoensgecorrigeerd. Het aantal WW-uitkeringen is gestegen met 7000 naar 377.000.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het UWV. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 20 duizend werklozen per maand bij. Het werkloosheidspercentage is in drie maanden tijd gestegen van 7,0 naar 7,7. De werkloosheid was onder mannen sterker dan onder vrouwen.