Nieuws/Binnenland
1124316
Binnenland

Blijere beesten door kennis over karakter

Hoe netwerkt een kip? Is een timide koolmees gelukkiger dan een vrijpostige soortgenoot en wat voor invloed heeft dat op de groep? Deze vragen zijn nauwelijks onderzocht terwijl die kennis van grote waarde is voor het welzijn van dieren.

Dat zegt gedragsecoloog Marc Naguib donderdag tijdens zijn inaugurele rede als hoogleraar aan de Wageningen University.

„Net als bij mensen hebben sommigen dieren meer 'Facebookvrienden' dan anderen”, zegt Naguib. Door koolmezen van een klein zendertje te voorzien wil de wetenschapper het sociale netwerk van de vogels in kaart brengen. Zo wil hij meer te weten komen over de invloed van persoonlijkheid op de individuele dieren en op de groep. Een doel is om te bepalen of persoonlijkheidskenmerken binnen het sociaal netwerk van een dier invloed hebben op zijn fitheid en tot meer of gezondere nakomelingen leiden.

De jeugd van een dier kan invloed hebben op zijn latere gedrag binnen een groep. Zo ontdekte Bas Rodenburg uit de onderzoeksgroep van Naguib dat kuikens die opgroeien met een moederkloek minder angstig en agressief zijn dan kuikens die 'moederloos' opgroeien. De positieve invloed van een moederkloek kan in de praktijk worden nagebootst door een warm schuilhokje in de kippenstal, stelt Naguib voor. Zo kunnen zelfverzekerde kippen worden gefokt, die dan weer een positieve invloed hebben op de groep als geheel.

Tot nu toe is vooral onderzoek gedaan naar negatief gedrag van dieren, zegt Naguib. „Daarbij ging het meestal om het vermijden van agressie.” Naguib wil nu ook het positieve gedrag gaan onderzoeken. Dat moet uiteindelijk worden toegepast in bijvoorbeeld de pluimveehouderij. „Dierenwelzijn is meer dan het vermijden van agressie.”